Ochrona danych

Polityka prywatności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) dla strony internetowej us.weberdev.eu

 1. Ochrona danych w skrócie

  1. Ochrona danych w skrócie
   Niniejsze informacje podają w skrócie co dzieje się z Państwa danymi osobowym w przypadku Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w zamieszczonej pod poniższym tekstem polityce prywatności.

   Tutaj znajdziesz nasze informacje o ochronie danych.

  2. Narzędzia analityczne oraz narzędzia innych podmiotów
   Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowania na stronie mogą być poddawane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania na stronie odbywa się z reguły anonimowo; zachowań na stronie nie da się przyporządkować do Państwa osoby. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tego rodzaju analizę lub ją uniemożliwić poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat są podane w zamieszczonej poniżej polityce prywatności.
   Można nie wyrazić zgody na analizę. O możliwościach odmowy poinformujemy Państw w polityce prywatności.
 2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

  1. Ochrona danych
   Operatorzy tej strony internetowej traktują ochronę danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

   Podczas korzystanie z tej strony internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można Państwa zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności objaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

   Przypominamy, że podczas przesyłania danych w Internecie (np. komunikacji mailowej) mogą występować luki bezpieczeństwa. Ochrona danych pozbawiona luk umożliwiających dostęp osób trzecich nie jest możliwa.

  2. Informacja o podmiocie odpowiedzialnym
   Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

   WEBER Schraubautomaten GmbH
   Hans-Urmiller-Ring 56
   D-82515 Wolfratshausen

   Telefon: +49 8171 406-0
   E-mail: info@weber-online.com

   Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celu oraz sposobie przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

  3. Prawo do złożenia skargi w Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych
   W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych poszkodowanemu przysługuje prawo do złożenia skargi w Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych. Właściwym urzędem nadzoru w sprawach ochrony danych osobowych jest Inspektorat Ochrony Danych Osobowych właściwy miejscowo dla siedziby naszej firmy. Lista Inspektoratów oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
  4. Szyfrowanie SSL lub TLS
   Ta strona korzysta ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony poufnych treści, takich jak na przykład zamówienia czy zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, z szyfrowania SSL lub TSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu w przeglądarce zmienia się z “http://” na “https://” i pojawia się w nim symbol kłódki.

   Gdy aktywne jest szyfrowanie SSL lub TLS dane przesyłane do nas nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

  1. Pliki cookie
   Strony internetowe korzystają z tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze ani też nie zawierają wirusów. Pliki cookie sprawiają, że nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsze i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze przez Państwa przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu wizyty na stronie są one automatycznie usuwane. Pozostałe pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy ponownej wizycie.

   Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, by byli Państwo informowani o zapisie plików cookie i zgoda na zapis plików cookie obowiązywała wyłącznie w pojedynczym przypadku, w określonych przypadkach lub nigdy, jak również włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookies funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

   Pliki cookie, które są wymagane do komunikacji elektronicznej lub udostępniania określonych, żądanych przez Państwa funkcji (np. koszyka), są zapisywane zgodnie z art. 6 ustęp. 1 lit. f DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Operator strony internetowej posiada uprawniony interes do zapisu plików cookie w celu zapewnienia prawidłowego pod względem technicznym oraz zoptymalizowanego działania jego usług. Jeżeli są zapisywane inne pliki cookie (np. Do analizy zachowań na stronie), są one wyszczególnione osobno w niniejszej polityce prywatności.

  2. Borlabs Cookie
   Niniejsza strona internetowa wykorzystuje wtyczkę Borlabs Cookie, która instaluje dwa niezbędne pod kątem technicznym pliki cookie (borlabsCookie i borlabsCookieUnblockContent) w celu zapisu preferencji użytkownika dotyczących plików cookie.Borlabs Cookie nie przetwarza żadnych danych osobowych.

   W pliku cookie borlabsCookie zapisywany jest wybór, który został dokonany przez użytkownika po uruchomieniu strony. Plik cookie borlabsCookieUnblockContent zapisuje, jakie (zewnętrzne) media/treści mają być zawsze automatycznie odblokowane. W celu cofnięcia tych ustawień wystarczy usunąć te pliki cookie ze swojej przeglądarki. Po ponownym uruchomieniu/załadowaniu strony ponownie pojawi się pytanie o preferencje związane z plikami cookie.

  3. Zarządzaj ustawieniami plików cookie
   [borlabs_cookie]
  4. Pliki dziennika serwera
   Operator strony zbiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to:

   1. Typ i wersja przeglądarki
   2. Używany system operacyjny
   3. Referencyjny URL
   4. Nazwa hosta połączonego komputera
   5. Czas wysłania zapytania do serwera
   6. Adres IP

   Nie jest przeprowadzane kojarzenie tych danych z innymi źródłami danych.

   Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ustęp. 1 lit. f DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub przedumownych działań.

  5. Formularz kontaktowy
   W przypadku przesłania zapytania z użyciem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza wraz z podanymi w nim danymi kontaktowymi są zapisywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz na wypadek dalszych pytań. Dane te nie są bez zgody przekazywane dalej. Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się tym samym na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO – Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas nieformalną wiadomość mailową. Odwołanie zgody nie narusza legalności wykonanych do momentu odwołania procesów przetwarzania danych.

   Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają zapisane u nas do momentu przekazania nam przez Państwa prośby o ich usunięcie, odwołania przez Państwa zgody na zapis lub ustania celu zapisu danych (np. Po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Nie narusza to obowiązujących ustawowych przepisów – w szczególności terminów przechowywania.

 4. Narzędzia analityczne i reklamy

  1. Google Analytics
   Ta strona korzysta z usług analizy strony Google Analytics. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics korzysta z tak zwanych „ciasteczek“. Są to plików tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony. Informacje generowane przez pliki cookie o korzystaniu z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

   Zapis plików cookie Google-Analytics odbywa się zgodnie z art. 6 ustęp. 1 lit. f DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Operator strony ma uzasadniony interes do analizy zachowania użytkowników na stronie, by móc zoptymalizować swoją stronę oraz reklamy.

  2. Anonimizacja adresów IP
   Ta strona internetowa korzysta z funkcji anonimizacji adresów IP. Dzięki temu adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczym przed przekazaniem do USA zostaje skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany w całości na serwer firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu użytkowania tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej oraz korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie zostanie powiązany przez Google z innymi danymi.
  3. Wtyczki do przeglądarek
   Można wyłączyć zapis plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej; przypominamy jednakże, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełni ze wszystkich funkcji na tej stronie internetowej. Mogą Państwo również wyłączyć zapis danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do korzystania z naszych stron internetowych (łącznie z Państwa adresem IP) przekazywanych do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną po następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  4. Brak zgody na zbieranie danych
   Można zapobiec zbieraniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższym linku. Spowoduje to zapisanie pliku cookie opt-out, który uniemożliwia zapis Państwa danych podczas wizyt na tej stronie w przyszłości:
   [borlabs_cookie_opt_out tracking=”google-analytics”]
   Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
  5. Przetwarzanie danych na zlecenie
   Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych na zlecenie i podczas korzystania z Google Analytics stosujemy się ściśle do wytycznych niemieckiego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wtyczki i narzędzia

  1. Vimeo
   Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu Vimeo. Operatorem jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Po wejściu na jedną z naszych stron korzystających z wtyczki Vimeo, zostaje nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. Serwerowi Vimeo zostaje przekazana informacja, którą z naszych stron Państwo odwiedzili. Ponadto Vimeo otrzymuje Państwa adres IP. Następuje to także, jeżeli nie są Państwo zalogowani do Vimeo a także gdy nie posiadają Państwo konta na Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przekazywane do serwera Vimeo w USA.

   Będąc zalogowanym do swojego konta na Vimeo umożliwiają Państwo na bezpośrednie przyporządkowanie Państwa zachowania na stronie do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na Vimeo.

   Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

  2. YouTube
   Nasza strona internetowa używa wtyczek strony You Tube użytkowanej przed Google Użytkownikiem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
   Jeśli wchodzą Państwo na strony wyposażone we wtyczkę YouTube, wtedy nastąpi utworzenie połączenie z serwerami You Tube. Serwerowi You Tube zostaje przekazana informacja, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

   Będąc zalogowanym do swojego konta na You Tube umożliwiają Państwo You Tube na bezpośrednie przyporządkowanie Państwa surfowania do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na You-Tube.
   Korzystanie z You Tube odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ustęp. 1 lit. f DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

   Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych You Tube pod adresem: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.