Zásady ochrany osobních údajů

Úvod a obecné informace

Děkujeme vám za váš zájem o naše webové stránky. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V následujícím textu naleznete informace o tom, jak nakládáme s vašimi údaji shromážděnými při používání našich webových stránek. Vaše údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Naše informace o ochraně osobních údajů najdete zde.

Odpovědná osoba ve smyslu DSGVO

WEBER Schraubautomaten GmbH
Hans-Urmiller-Ring 56
D-82515 Wolfratshausen
Telefon: +49 (0)8171 406-0
E-Mail: info@weber-online.com

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

BNT GmbH

Hauptstr. 73a
68789 St. Leon-Rot
Stefan Becker
06227 3996930
s.becker@bntgmbh.de
www.bntgmbh.de

Definice

Naše zásady ochrany osobních údajů mají být jednoduché a srozumitelné pro každého. V těchto zásadách ochrany osobních údajů se obecně používají oficiální termíny obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Oficiální definice jsou vysvětleny v článku 4 DSGVO.

Server-Logfiles

Při přístupu na naše webové stránky je technicky nezbytné, aby se údaje přenášely na náš webový server prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. Následující údaje jsou zaznamenávány během probíhajícího spojení pro komunikaci mezi vaším internetovým prohlížečem a naším webovým serverem:

Datum a čas žádosti
Název požadovaného souboru
Stránka, ze které byl soubor vyžádán
Stav přístupu
Použitý webový prohlížeč a operační systém
(Úplné) IP adresa počítače, který žádá o přístup.
Množství přenesených dat
Uvedené údaje shromažďujeme, abychom zajistili bezproblémové nastavení připojení webových stránek a umožnili uživatelům pohodlné používání našich webových stránek. Kromě toho se soubor protokolu používá k vyhodnocování bezpečnosti a stability systému a pro účely správy. Právním základem pro dočasné uložení údajů nebo souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Z důvodů technické bezpečnosti, zejména kvůli obraně proti pokusům o útoky na náš webový server, ukládáme tyto údaje po krátkou dobu. Na základě těchto údajů nelze vyvozovat závěry o jednotlivých osobách. Nejpozději po 7 dnech jsou údaje anonymizovány zkrácením IP adresy na úrovni domény, takže již není možné zjistit spojení s konkrétním uživatelem.
Kromě toho jsou údaje v případě potřeby zpracovávány v anonymizované podobě pro statistické účely. Tyto údaje nejsou nikdy ukládány společně s jinými osobními údaji uživatele, porovnávány s jinými údaji ani předávány třetím stranám.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. “cookies”. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se na vašem koncovém zařízení ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo jazykové nastavení). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Technicky nezbytné soubory cookie jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Ukládání souborů cookie je naším oprávněným zájmem pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování našich služeb. Ostatní soubory cookie jsou ukládány pouze s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Souhlas lze kdykoli do budoucna odvolat. Právní základ může rovněž vyplývat z čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Pokud se soubory cookie používají pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a získáme váš souhlas.

Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste

být informován o nastavení souborů cookie,
povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech,
vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně,
aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče.
Nastavení souborů cookie lze spravovat pod následujícími odkazy pro příslušné prohlížeče:

Soubory cookie mnoha společností a funkcí používaných pro reklamu můžete spravovat také individuálně. K tomu použijte příslušné uživatelské nástroje, které jsou k dispozici na adrese https://www.aboutads.info/choices/ nebo http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Většina prohlížečů také nabízí takzvanou funkci “nesledovat”. Pokud je tato funkce aktivována, příslušný prohlížeč sdělí reklamním sítím, webovým stránkám a aplikacím, že si nepřejete být “sledováni” za účelem behaviorální reklamy apod..

Informace a pokyny k úpravě této funkce naleznete na níže uvedených odkazech v závislosti na poskytovateli prohlížeče:

Kromě toho můžete ve výchozím nastavení zabránit načítání tzv. skriptů. “NoScript” umožňuje spouštět JavaScripty, Javu a další pluginy pouze na důvěryhodných doménách podle vašeho výběru. Informace a pokyny k úpravě této funkce získáte od poskytovatele vašeho prohlížeče (např. pro Mozilla Firefox na adrese: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/noscript/).

Upozorňujeme, že pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Cookie-Einstellungen verwalten

WP Cerber Security & Antispam

Používáme službu “Cerber Security & Antispam” poskytovanou společností Cerber Tech Inc. New York, NY, 1732 1st Ave, 10128, USA. Zásuvný modul ochrany proti hackerům blokuje narušitele prostřednictvím IP adresy nebo podsítě a chrání před dalšími pokusy po dosažení nastaveného limitu opakovaných pokusů. To znemožňuje útoky hrubou silou nebo distribuované útoky hrubou silou prostřednictvím botnetů. Vytvořením černé nebo bílé listiny IP adres je navíc možné zablokovat nebo povolit přihlášení z určitých IP adres. (Více informací o funkcích na: https://wpcerber.com/). Podle poskytovatele nejsou v této souvislosti shromažďovány ani zpracovávány žádné údaje – ani službami, ani nabízeným softwarem.

Další informace o shromažďování a používání údajů společností WP Cerber Security & Antispam najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cerber: https://wpcerber.com/privacy-policy/.

Kontaktní formulář a kontakt e-mailem

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře nebo e-mailu, včetně vašeho jména a příjmení, uloženy pro účely zpracování dotazu a v případě dalších dotazů. Pro kontakt s námi je nutné uvést e-mailovou adresu a jméno a příjmení, uvedení telefonního čísla je dobrovolné. V žádném případě nebudeme tyto údaje předávat bez vašeho souhlasu. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a případně čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud je cílem vaší žádosti uzavření smlouvy. Vaše údaje budou po vyřízení vaší žádosti vymazány, pokud neexistuje žádná zákonná povinnost údaje uchovávat. V případě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Zpravodaj

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách s pravidelnými informacemi o našich nabídkách a produktech, vyžadujeme jako povinný údaj váš e-mail.

Další údaje mohou být poskytnuty za účelem vašeho osobního oslovení v newsletteru a/nebo vaší identifikace, pokud si přejete uplatnit svá práva jako subjekt údajů.

Pro zasílání newsletteru používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že vám budeme zasílat náš newsletter e-mailem pouze tehdy, pokud jste výslovně potvrdili, že se zasíláním newsletterů souhlasíte. V prvním kroku obdržíte e-mail s odkazem, který můžete použít k potvrzení, že si jako majitel příslušné e-mailové adresy přejete dostávat budoucí zpravodaje. Potvrzením nám dáváte souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, že můžeme vaše osobní údaje použít pro účely zasílání vámi požadovaného newsletteru.

Při registraci k odběru newsletteru ukládáme kromě e-mailové adresy potřebné k odeslání také IP adresu, prostřednictvím které jste se k odběru newsletteru zaregistrovali, a datum a čas registrace a potvrzení, abychom mohli později vysledovat případné zneužití.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v každém newsletteru nebo zasláním e-mailu výše uvedené odpovědné osobě. Po odhlášení odběru bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho seznamu pro rozesílání newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním shromážděných údajů nebo pokud není další zpracování jinak právně přípustné.

Náš e-mailový zpravodaj je zasílán prostřednictvím poskytovatele technických služeb, kterému předáváme údaje, které jste poskytli při registraci k odběru zpravodaje. S naším poskytovatelem e-mailových služeb jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, ve které jsme se zavázali chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám.

Poskytovatel služeb: mailingwork GmbH
Adresa: Birkenweg 7, 09569 Oederan, Německo
Telefon: +49 (0)371 / 33 71 61-0
E-mail: info@mailingwork.de
Zásady ochrany osobních údajů: www.mailingwork.de/datenschutz

Poskytovatel služeb používá informace z registrace newsletteru k zasílání a statistickému vyhodnocování newsletteru naším jménem.

Webový formulář pro žádost o cenovou nabídku

Na našich webových stránkách je k dispozici webový formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat a požádat o bezplatnou nabídku našich služeb e-mailem nebo telefonicky. Přenos osobních údajů prostřednictvím webového formuláře je výhradně šifrovaný. Pokud tuto možnost využijete, budou nám údaje zadané do vstupní masky předány a uloženy. Jedná se o tyto údaje: E-mailová adresa uživatele, jméno a příjmení, titul a poštovní adresa. V okamžiku odeslání zprávy jsou uloženy také následující údaje: Datum a čas.
V této souvislosti nejsou údaje předávány třetím stranám. Údaje budou zpracovávány výhradně v rámci stanoveného účelu – zaslání nabídky a telefonického kontaktu. Právním základem pro zpracování údajů předaných v průběhu zasílání e-mailu je provedení předsmluvních opatření nebo smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.
Vaše osobní údaje budou zásadně vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Osobní údaje shromážděné za účelem získání nabídky budou vymazány, jakmile bude nabídka odeslána a proběhne s vámi okamžitý telefonický kontakt nebo bude neúspěšný. K dalšímu zpracování dochází pouze tehdy, pokud je nezbytné v rámci výsledného zahájení a zpracování smlouvy nebo pro splnění z toho vyplývajících smluvních účelů.

Odesílání aplikací

Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, shromažďujeme osobní údaje. Jedná se zejména o vaše kontaktní údaje (např. jméno a příjmení, telefonní číslo a uživatelskou e-mailovou adresu) a další údaje, které uvedete o svém vzdělání (např. životopis, kvalifikace, tituly a pracovní zkušenosti) a o sobě (např. motivační dopis, osobní zájmy). To může zahrnovat i zvláštní kategorie osobních údajů (např. informace o těžkém zdravotním postižení). Vaše osobní údaje jsou zpravidla shromažďovány přímo od vás v rámci procesu podávání žádostí a při elektronickém přenosu jsou šifrovány. Primárním právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG. Kromě toho lze souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a), 7 DS-GVO ve spojení s § 26 odst. 2 BDSG použít jako ustanovení o povolení k ochraně údajů. Pokud je zpracování vašich údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna.
V rámci naší společnosti mají k vašim osobním údajům přístup pouze ty osoby a oddělení (např. personální oddělení), které je nezbytně potřebují k provedení procesu žádosti nebo k plnění našich zákonných povinností. V případě potřeby budou vaše žádosti předány příslušným odpovědným osobám k posouzení. Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě předávány třetím stranám bez povolení.
Vaše údaje týkající se žádosti o konkrétní pracovní pozici budou uloženy a zpracovávány v průběhu aktuálního procesu žádosti. Po ukončení procesu podávání žádostí (např. v podobě přijetí nebo zamítnutí) bude proces podávání žádostí včetně všech osobních údajů ze systému vymazán nejpozději do tří měsíců od ukončení procesu podávání žádostí. Údaje vybraných žadatelů budou bezpečně uloženy po dobu až 2 let, pokud k tomu žadatelé udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Pro tento účel postačí neformální e-mail na kontaktní údaje odpovědné osoby uvedené výše. V případě přijetí budou vaše dokumenty k žádosti přeneseny do osobního spisu.

Nástroje pro analýzu a sledování

Google Analytics
Naše webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (“Google”). Služba Google Analytics používá takzvané “cookies” a webové signály.

Společnost Google bude tyto informace používat jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách. Společnost Google tyto informace použije také k tomu, aby provozovateli webových stránek poskytla další služby související s používáním webových stránek a internetu. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude kombinována s jinými údaji společnosti Google. Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO na základě vámi uděleného souhlasu.

Používáme pouze službu Google Analytics s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google zpracovávána pouze ve zkrácené podobě.

S poskytovatelem služeb jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, ve které jsme se zavázali chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám.

Vzhledem k tomu, že dochází k předávání osobních údajů do USA, je nutné použít další ochranné mechanismy, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů podle GDPR. Abychom to zajistili, dohodli jsme se s poskytovatelem na standardních doložkách o ochraně údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c DSGVO. Ty zavazují příjemce údajů v USA zpracovávat údaje v souladu s úrovní ochrany v Evropě. V případech, kdy to nelze zajistit ani prostřednictvím tohoto smluvního rozšíření, se snažíme získat od příjemce v USA další předpisy a závazky.

Podmínky používání služby Google Analytics a informace o ochraně údajů jsou k dispozici na následujících odkazech:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

https://www.google.de/intl/de/policies/

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. K vymazání údajů na úrovni uživatelů a událostí spojených se soubory cookie, identifikátory uživatelů (např. ID uživatele) a reklamními identifikátory (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní identifikátor Android, IDFA [identifikátor společnosti Apple pro inzerenty]) dojde nejpozději 14 měsíců po shromáždění.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušnou úpravou nastavení svého prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek bez omezení. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a analyzovala vaše používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovávala společnost Google, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Hotjar

Naše webové stránky využívají službu webové analýzy Hotjar poskytovanou společností Hotjar Ltd. Hotjar Ltd je evropská společnost se sídlem na Maltě (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa, Tel: +1 (855) 464-6788).

Pomocí tohoto nástroje lze sledovat pohyby na webových stránkách, na kterých je Hotjar používán (tzv. tepelné mapy). Například je možné zjistit, jak daleko uživatelé rolovali a jak často klikali na jednotlivá tlačítka. Pomocí nástroje je navíc možné získat zpětnou vazbu přímo od uživatelů webových stránek. Nejdůležitější je, že služby Hotjar mohou zlepšit funkčnost webových stránek založených na Hotjaru tím, že je učiní uživatelsky přívětivějšími, hodnotnějšími a jednoduššími pro koncové uživatele.

Při používání tohoto nástroje dbáme na ochranu vašich osobních údajů. Můžeme například sledovat pouze kliknutí na tlačítka, historii myši, vzdálenost posunu, velikost obrazovky zařízení, typ zařízení a informace o prohlížeči, zeměpisnou polohu (pouze země) a preferovaný jazyk pro zobrazení našich webových stránek. Oblasti webových stránek, na kterých se zobrazují osobní údaje vás nebo třetích stran, jsou automaticky skryty společností Hotjar, a proto je nelze kdykoli vysledovat. Aby se vyloučila možnost přímých osobních odkazů, jsou IP adresy ukládány a zpracovávány pouze anonymně. Společnost Hotjar však využívá různé služby třetích stran, například Google Analytics a Optimizely. Může se tedy stát, že tyto služby shromažďují údaje přenášené vaším prohlížečem v rámci požadavků na webové stránky. Jedná se například o soubory cookie nebo vaši IP adresu. V těchto výjimečných případech se toto zpracování provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO na základě vašeho souhlasu za účelem statistické analýzy chování uživatelů pro optimalizační a marketingové účely.

Hotjar nabízí každému uživateli možnost použít hlavičku “Do Not Track”, která zabrání používání nástroje Hotjar, takže se nezaznamenávají žádné údaje o návštěvě příslušné webové stránky. Toto nastavení podporují všechny běžné prohlížeče v aktuálních verzích. Za tímto účelem prohlížeč odešle společnosti Hotjar požadavek s informací o deaktivaci sledování příslušného uživatele. Pokud naše webové stránky používáte v různých prohlížečích/počítačích, musíte pro každý z těchto prohlížečů/počítačů zvlášť nastavit hlavičku “Nesledovat”.

Při návštěvě webových stránek založených na službě Hotjar můžete kdykoli zabránit shromažďování vašich údajů tak, že přejdete na naši stránku pro odhlášení na adrese https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/ a kliknete na možnost Zakázat službu Hotjar.

Další informace o společnosti Hotjar Ltd a nástroji Hotjar naleznete na adrese:
https://www.hotjar.com

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Hotjar Ltd najdete na adrese:
https://www.hotjar.com/privacy/

https://www.hotjar.com/privacy/

YouTube

Na našich webových stránkách integrujeme videa z “Youtube”, platformy sociálních médií společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen “Google”). Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas udělený pro tento účel v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a DSGVO.

Používáním služby se osobní údaje přenášejí do USA. Právním základem pro předání vašich osobních údajů do USA je souhlas, který jste udělili v souladu s čl. 49 odst. 1 větou 1 písm. a DSGVO. Vezměte prosím na vědomí, že takové předávání osobních údajů bez rozhodnutí o přiměřenosti a bez vhodných záruk představuje pro vás riziko. Riziko spočívá v tom, že vzhledem k legislativě USA mohou mít k osobním údajům přístup americké orgány (zejména zpravodajské služby). Možnosti právní ochrany nebo informace o nakládání s vašimi údaji u orgánů USA jsou možné pouze ve velmi omezené míře nebo vůbec. Proto nelze zaručit úroveň ochrany údajů v souladu s požadavky GDPR.

Pokud je přehrávání vložených videí YouTube spuštěno s vaším souhlasem, poskytovatel “YouTube” používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatele. Podle společnosti YouTube se tyto soubory cookie používají mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k prevenci zneužití. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje po kliknutí na video přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byla vaše data spojena s vaším profilem YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google tyto údaje ukládá jako profil používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek tak, aby vyhovovaly potřebám uživatelů. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem zobrazování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů. Za tímto účelem se obraťte přímo na společnost Google.

Informace poskytovatele třetí strany: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko.
Další informace o ochraně a používání údajů společností Google naleznete na těchto webových stránkách společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Pro Správce značek Google platí stejná nastavení jako pro službu Analytics. Údaje jsou zde použity anonymně.

Podrobnější informace naleznete pod následujícím odkazem.

https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=de

Vimeo

Videa z “Vimeo” jsou vložena na těchto webových stránkách. “Vimeo” provozuje společnost Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA.

Pokud jste nám udělili souhlas, zpracování se provádí za účelem optimálního marketingu naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a DSGVO.

V případě videí z “Vimeo”, která jsou integrována na našich webových stránkách, je automaticky integrován nástroj pro sledování Google Analytics. Na nastavení sledování a výsledky analýzy shromážděné prostřednictvím tohoto nástroje nemáme žádný vliv a nemůžeme je zobrazit. Kromě toho jsou webové majáky nastaveny pro návštěvníky webových stránek prostřednictvím vložení “videí Vimeo”.

Chcete-li zabránit ukládání sledovacích souborů cookie služby Google Analytics, můžete ukládání souborů cookie zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vzhledem k tomu, že dochází k předávání osobních údajů do USA, je nutné použít další ochranné mechanismy, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů podle GDPR. Abychom to zajistili, dohodli jsme se s poskytovatelem na standardních doložkách o ochraně údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c DSGVO. Ty zavazují příjemce údajů v USA zpracovávat údaje v souladu s úrovní ochrany v Evropě. V případech, kdy to nelze zajistit tímto smluvním rozšířením, se snažíme získat od příjemce v USA další předpisy a záruky.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů poskytovateli, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti “Vimeo”: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Naše domovská stránka využívá prostřednictvím rozhraní poskytovatele online mapových služeb Google Maps. Poskytovatelem mapové služby je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Abyste mohli používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas udělený pro tento účel v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a DSGVO.

Používáním služby se osobní údaje přenášejí do USA. Právním základem pro předání vašich osobních údajů do USA je souhlas, který jste udělili v souladu s čl. 49 odst. 1 větou 1 písm. a DSGVO. Vezměte prosím na vědomí, že takové předávání osobních údajů bez rozhodnutí o přiměřenosti a bez vhodných záruk představuje pro vás riziko. Riziko spočívá v tom, že vzhledem k legislativě USA mohou mít k osobním údajům přístup americké orgány (zejména zpravodajské služby). Možnosti právní ochrany nebo informace o nakládání s vašimi údaji u orgánů USA jsou možné pouze ve velmi omezené míře nebo vůbec. Proto nelze zaručit úroveň ochrany údajů v souladu s ustanoveními GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/

Externí odkazy na stránky sociálních médií

Sociální sítě (Facebook a Youtube) jsou na našich webových stránkách integrovány pouze jako odkazy na příslušné služby. Po kliknutí na vložený textový/obrázkový odkaz budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele. Informace o uživateli se příslušnému poskytovateli předávají až po předání. Informace o nakládání s vašimi osobními údaji při používání těchto webových stránek naleznete v příslušných ustanoveních o ochraně osobních údajů poskytovatelů, které používáte.